Et muligt forløb for et projekt

Første møde: Du vil fortælle om din virksomhed og hvilke ændringer, du gerne vil have indført, eller hvad der ikke fungerer optimalt i virksomheden.
Vi drøfter ønsker og muligheder for din virksomhed. Vi vil afstemme ambitioner og forventninger.

Andet møde: Jeg præsenterer forslag til løsningsmuligheder gennem analyse af oplysninger fra første møde. Forslaget vil indeholde metoder, handlingsforløb og værdien for din organisation.
Gennem dette møde vil vi sammen finde en skitsering af hvorfor, hvordan, hvem og hvad værdien/ resultatet vil være ved at gennemføre projektet.

”Den grundlæggende research er vigtig for at kunne videregive dine forventninger og mål til organisationen”

Tredje møde: Jeg præsenter analyse og forslag til handlingsplan for dig og eventuelle andre fra din organisation, der skal involveres i projektet . Gennem samarbejde og konstruktiv diskussion vil vi få udarbejdet den endelige plan.

”Planlægning skal sikre fremdrift og aktivitet i projektet”

Så er vi klar til igangsætning af projektet.

"Udviklingen er sat i gang, og tingene vil ske."

Det afsluttende møde vil være en klarlægning af forløbet og en konklusion på, at det ønskede mål er opnået, og hvordan disse fastholdes i fremtiden.